Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία για θέματα ασφάλειας

Για κάθε θέμα που αφορά την ασφάλεια των συναλλαγών σας αλλά και για κάθε βοήθεια που πιθανώς να χρειαστείτε σε θέμα πληρωμής των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε επικοινωνήστε στο e-mail info@cretanknives.gr. Σε καμία περίπτωση η Cretan Knives δεν πρόκειται να σας ζητήσει τα στοιχεία της κάρτας σας τηλεφωνικά ή με e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο μη αξιόπιστο τρόπο. Εάν κάτι τέτοιο συμβεί από οποιονδήποτε να μας ενημερώσετε αμέσως στο e-mail: info@cretanknives.gr

Η Cretan Knives λειτουργεί σύμφωνα με όλους τους νόμους, τα Π.Δ. και τις οδηγίες της Ε.Ε. που αφορούν την προστασία του καταναλωτή και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Συνεχώς ενημερώνεται και αποτελεί καθημερινή επιδίωξή της ο πελάτης να νιώθει ασφάλεια και προστατευμένος από κάθε κακόβουλη προσπάθεια τρίτων. Σε περίπτωση όμως που γίνει κάποια πράξη παράνομης δραστηριότητας κατά τη συναλλαγή σας η Cretan Knives, οι συνεργάτες της και κάθε εμπλεκόμενος με αυτή δε φέρει καμία ευθύνη. Εφόσον δεν συμφωνείτε με αυτόν το όρο έχετε την επιλογή να μην προβείτε σε καμία συναλλαγή με την εταιρία.

Προσωπικά δεδομένα

Γενικά

Η Cretan Knives δημιούργησε αυτήν την ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία τους για άλλους λόγους. Εξαίρεση αποτελεί εάν κάποιο από τα στοιχεία ζητηθούν από τη δικαστική αρχή. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων του κάθε χρήστη - επισκέπτη υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος ακολουθώντας όλες τις Αποφάσεις, τα Π.Δ., τους νόμους του Ελληνικού Δίκαιου αλλά και τις οδηγίες του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (οδηγίες 2002/58/ΕΚ, 1993/93/ΕΚ, 97/66/ΕΚ, 95/46/ΕΚ κ.λ.π.). Η Cretan Knives συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις και επιδιώκει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων όλων των χρηστών και όσων συναλλάσσονται με αυτήν. Παρόλα αυτά δεν δεσμεύεται την απώλεια κάποιον δεδομένων εξαιτίας παράνομης δραστηριότητας κάποιου τρίτου (π.χ. κλοπή δεδομένων). Επίσης ο διαχειριστής είναι δυνατό να αλλάξει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων εφόσον αυτό το επιβάλλει νόμος ή οδηγία, ενώ θα ενημερώσει το παρόν τμήμα.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων

Η Cretan Knives χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών της με μοναδικό τελικό σκοπό την εξυπηρέτησή των ίδιων. Επ’ αυτού τα προσωπικά δεδομένα βοηθούν στην επικοινωνία μας με τον πελάτη για οποιοδήποτε αίτημά του, στην διευκόλυνση κάποιων συναλλαγών, στην μέτρηση της επισκεψιμότητας. Κανένα δεδομένο οποιουδήποτε χρήστη δεν διανέμεται σε κανένα τρίτο.

Χειροποίητα Κρητικά Μαχαίρια

Έκθεση & εργαστήριο:Γ. Καραϊσκάκη 13-15, ΤΚ 73100, Χανιά, Κρήτη
Τηλ.: 28210 98827
Έκθεση: Καραολή Δημητρίου 8, ΤΚ 73100, Χανιά, Κρήτη
Τηλ.: 28210 45333

Email: info@cretanknives.gr